Campulung Muscel's own encyclopedia

Parcul Kretzulescu

Campulung Muscel: Parcul Kretzulescu Campulung Muscel: Parcul Kretzulescu Campulung Muscel: Parcul Kretzulescu Campulung Muscel: Ansamblul fostelor Bai Kretzulescu Campulung Muscel: Ansamblul fostelor Bai Kretzulescu Campulung Muscel: Ansamblul fostelor Bai Kretzulescu Campulung Muscel: Parcul Kretzulescu

Parcul Kretzulescu. În timpul "sezonului", cum îi spuneau localnicii, populaţia oraşului aproape se dubla. Sezoniştii erau fie veniţi la tratament, cu afecţiuni respiratorii, pentru o cură balneară la Băile Kretzulescu, fie pentru calitatea excepţională a climatului local.

Pe malul drept al Râului Târgului, în mijlocul unui parc umbrit de arbori bătrâni (molizi, castani, tei, sălcii etc.) şi înfrumuseţat de alei numeroase, împodobite cu flori, a fost construit un pavilion cu spaţii destinate tratamentelor de fizioterapie, efectuate din iniţiativa dr. Nicolae Kretzulescu. După cum ne informează C. Rădulescu-Codin, "Băile Eforiei Cretzulescu … sunt un stabiliment de hidroterapie, în felul celor din streinătate, ca Reichenal, Winternitz, Viena, Champell, Dirrone, Evian ş.a.".

Construirea în mijlocul acestui parc a băilor a fost determinată de descoperirea unor izvoare slab mineralizate. Clădirea pavilionului este trecută astăzi pe Lista monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice din România. În incinta parcului a fost amenajat un lac de agrement de cca 800 m2.

Băile Kretzulescu

Băile Kretzulescu împreună cu parcul ce le înconjoară erau situate în acea vreme în nordul oraşului, într-o zonă verde, cu arbori seculari, situată pe Iazul Morilor, în imediata vecinătate a Râului Târgului.

Construite în 1897 din iniţiativa renumitului medic şi om politic Nicolae Kretzulescu (1812 - 1900), băile au fost constituite dintr-un ansamblu ce conţinea două clădiri monumentale (dintre care una se mai păstrează şi astăzi) legate printr-un frumos portic din lemn de un bazin închis perimetral, ce creau o incintă de tipul piaţetă – curte interioară, loc de primire şi acces spre parc, dotat cu o fântână arteziană, bănci, corpuri de iluminat şi multe flori.

Axa de compoziţie principală a ansamblului era orientată pe direcţia nord-sud, accesul în curtea interioară, făcându-se dinspre sud, actuala stradă Nae Leonard. Destinaţia iniţială a acestui stabiliment era: băi de tratament.

Pagina Anterioară