Campulung Muscel's own encyclopedia

Rezervaţia naturală Iezer

Muntii Iezer vazuti din Clabucetul Nucsoarei Nucsoara - Varful Strungii Lacul Nucsora Un mic lac Lacul glaciar Iezer Lacul si refugiul Iezer Flora (Bujorul de munte) Flora (Bujorul de munte) Flora (Bujorul de munte) Vf. Iezer - vedere spre Moldoveanu Dimineata (the sunrise)

Rezervaţia naturală Iezer are 300 ha şi este situată în masivul Iezer-Păpuşa. Aici se află bujorul de munte sau smirdarul, plantă ocrotită, zâmbrul, relict glaciar, argintica, garofiţa alpină, piciorul cocoşului, cimbrişorul de munte. Cuprinde şi Lacul glaciar Iezer, cu o suprafaţă de 0,6 ha. Rezervaţia Iezer cuprinde deocamdată Văile glaciare ale Cătunului şi Iezerului, precum şi Vârful lezeru Mare din Masivul lezer-Păpuşa.

Prezenţa reliefului criogen şi nival, cu microdepresiuni de tasare, culoare de avalanşe, potcoave nivale, vârfuri piramidale cu microrelief de dezagregare (vf. lezeru Mare), circuri şi văi glaciare, câmpuri de grohotişuri, torenţi de pietre, praguri glaciare fac din masivul Iezer un punct de atracţie pentru oricare dintre iubitorii naturii. Acestor frumuseţi dăltuite în stâncă muntelui de-a lungul mileniilor li se adaugă câteva rarităţi floristice şi faunistice care situează un sector din masivul Iezer în rândul teritoriilor cu statut de rezervaţie naturală complexă.

La adăpostul Culmilor Văcarea şi Bătrâna, Văile glaciare ale Cătunului şi Iezerului oferă condiţii bioclimatice favorabile dezvoltării atât a jneapanului (care formează pilcuri pure sau în amestec cu aninul de munte şi salcia de munte sau iova, cât şi a zimbrului. El se ridică semeţ deasupra tufelor de jneapăn la limita dintre pădurea de molid şi etajul subalpin. Pe Văile Iezerului şi Cătunului sunt circa 19 exemplare de zimbru al căror diametru depăşeşte 30 cm şi înălţimi de peste 10—15 m.

Două dintre aceste exemplare se află chiar lângă poteca turistică ce merge de la cabana Voina spre refugiul Iezer, pe partea dreaptă a sensului de mers. Exemplare izolate de zimbru apar şi pe culmile Boarcasului şi Bătrânei. Locurile umbrite ale pragurilor glaciare şi chiar porţiuni din versant capată în lunile iunie – iulie aspectul unui brocart ornamentat cu argintiul grohotişurilor şi roşul aprins al florilor de bujor de munte sau smirdar.

Lângă petecele de zăpadă care mai rezistă în lungul văilor, putem admira gingaşul degetăruţ. În locuri puternic vântuite, apar pâlcuri de Loisleuria procum-bens, iar în pajiştile de pe piciorul vârfului Bătrâna, la peste 1900 m, verdele pajiştilor cu Festuca supina este întrerupt de violet ori de florile micuţe ale scânteiuţei de munte.

Lacul Iezer (0,6 ha suprafaţă şi o adâncime maxima de 5,4 m), în marginile acestuia pot fi admirate mlaştinile oligotrofe ce marchează existenţa unor foste ochiuri de apă, colmatate, în care bumbăcăriţa, guşa porumbelului împreună cu diverse specii de muşchi formează un covor policrom.

Pagina Anterioară