Campulung Muscel's own encyclopedia

Mausoleul Eroilor din Mateias

din Mateias din Mateias din Mateias din Mateias (Interior capela) (Interior capela) (Interior capela) (Interior capela) (Interior capela) (Interior capela) din Mateias din Mateias (Interior muzeu) (Interior muzeu) (Interior muzeu) din Mateias din Mateias (basorelief) din Mateias

Mausoleul eroilor de la Mateiaş, amplasat la 11km de Câmpulung pe drumul naţional DN 73 a fost ridicat în cinstea eroilor care şi-au pierdut viaţa în timpul luptelor de rezistenţă din anii 1916-1918, în Primul Război Mondial pe culoarul Bran-Rucăr-Câmpulung Muscel.

Mausoleul a fost ridicat după planurile arhitecţilor Dumitru Ionescu-Berechet şi State Baloşin, de către o antrepriză italiană din Câmpulung (De Nicollo), începând din 1928 când s-au făcut primele demersuri pentru construirea unui monument închinat ostaşilor români căzuţi la datorie în timpul luptelor de rezistenţă din primul război mondial şi 1935. Pictura în tempera a fost realizată de Olga Greceanu şi înfaţisa unitatea Armatelor Aliate victorioase în lupta împotriva Germaniei şi Austro-Ungariei.

După terminarea edificiului, mausoleul a devenit o capelă pentru cinstirea sufletelor şi rememorarea faptelor de vitejie a ostaşilor căzuţi.

În perioada 1945-1976 Monumentul eroilor de la Mateiaş a necesitat lucrări de reparaţii din cauza infiltrăţiilor de apă prin zidurile de calcar iar în anul 1978 a fost reconsolidat în urma numeroaselor fisuri provocate de puternicul seism din 4 martie 1977.

În perioada 1980-1984 Mausoleul eroilor a fost extins prin construirea unei terase de paradă, a unor impozante scări de acces, camere muzeale, un basorelief având 16m lungime şi 3,5m înălţime (executat de de sculptorul Adrian Radu din Câmpulung) şi înobilat cu o cupă din piatră de Albeşti în care arde o flacără veşnică în amintirea eroilor căzuţi la Mateiaş.

De asemenea s-a reamenajat osuarul, s-a decorat cu marmură neagră pereţii şi un sarcofag de cristal, s-a dăltuit în marmura albă un număr impresionant de nume ale eroilor participanţi la lupte (inscripţii făcute atât în interior cât şi în exteriorul monumentului), s-a decorat parterul mausoleului cu mozaic de Murano (opera remarcabilă a artistului plastic prof. univ. dr. Petre Achitenie, realizată cu contribuţia studenţilor practicanţi de la Institutul de Artă din Bucureşti) şi s-au plantat conifere care acum înconjoară perimetrul Complexului Memorial Matiaş. După 1990 s-a finalizat şi diorama.

Lucrările au fost făcute de stat cu antrenarea contribuţiei unităţilor economice şi a instituţiilor din Câmpulung Muscel, Piteşti, Lereşti, Albeşti şi nu numai.

În aceeaşi perioadă a fost organizată amenajarea Muzeului istorico-militar.

Inaugurarea Complexului Memorial Mateiaş a avut loc în ziua de 24 Octombrie 1984 în prezenţa a peste 3000 de participanţi, moment în care a fost aprinsă flacăra veşnică, a fost aliniată o gardă de onoare, au fost depuse coroane, s-a intonat Imnul de Stat şi s-au arborat drapele.

Pagina Anterioară