Campulung Muscel's own encyclopedia

Biserica Sfântul Ierarh Spiridon - Şubeşti

Subesti Subesti Subesti Subesti Subesti (Fresca) Subesti (str. Alexandru Voevod) Subesti (curtea) Subesti (curtea)

Biserica Şubeşti, închinată Sfântului Ierarh Spiridon, este o minunată biserică din Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, zidită la mică distanţă de Mănăstirea Negru Vodă. Biserica păstrează o frumoasă arhitectură, împreună cu un set de originale fresce, parţial în exterior, dar în întregime în interior.

Biserica Sfântul Spiridon - Şubeşti este biserica zidită de breasla negustorilor de şube, undeva prin anul 1779. Pictura acesteia trimite la Mănăstirea Hurezi, stilul brâncovenesc răsărind parcă şi pe aceste meleaguri. Biserica originală a fost zidită între anii 1551-1552. Ea va fi însă reconstruită în întregime, de la temelie şi până la turlă, în anul 1779.

Biserica numită "Popa Ene" sau "Şubeşti", de la numele breslei ce a ctitorit-o, este cunoscută şi sub denumirea de Biserica Sfântul Spiridon, deşi hramul ei principal este Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Posibil ca primul hram să fi fost al bisericii celei vechi.

Biserica actuala este cea ridicată în anul 1779, în vremea lui Alexandru Ipsilanti, de catre arhimandritul Dositei, egumen al Mănăstirii Negru Vodă - Câmpulung. Alături de egumen, cel de-al doilea ctitor este logofătul mănăstirii, Trandafir. Acestea sunt consemnate în pisania de piatră, aşezată deasupra uşii principale de intrare în biserică.

Biserica Şubeşti este construită în stilul tipic vremii în care a fost înălţată. Ea păstrează un pridvor deschis, având două turle de dimensiuni modeste. Sfântul Altar este semicilindric în interior, dar cu formă de pentagon în exterior. Uşile diaconeşti sunt păstrate în forma lor originală, fiind de o mare valoare, în vreme ce uşile împărăteşti nu s-au mai păstrat. Naosul are două abside laterale, nu foarte adânci, poligonale la exterior, şi este încununat cu o turlă deschisă, cilindrică, înaltă, prevăzută cu două rânduri a câte opt ferestre dreptunghiulare.

Pronaosul este aproape pătrat, având o singură fereastră, pe latura lui sudică. Bolta pronaosului este înaltă, calotă sferică fiind sprijinită pe pandantivi şi pe patru arce înguste. Deasupra pronaosului a fost realizată din zidarie de cărămidă o bază pătrată peste care se ridică o turlă înaltă de modelul şi proporţiile turlei de peste naos.

Proiectantul lucrărilor de consolidare-restaurare a fost societatea S.C. LUCARNA S.R.L, executantul fiind S.C. CONSEL PROD S.R.L. Lucrările de reaprare au constat în sistematizarea verticală, refacerea trotuarului de protecţie, refacerea locală a şarpantei şi în totalitate a streaşinii, protejarea învelitorii din tablă, refacerea ancadramentelor ferestrelor, restaurarea faţadelor prin refacerea în totalitate a tencuielilor, cât şi restaurarea picturii şi a lespezilor de piatră.

Pagina Anterioară