Campulung Muscel's own encyclopedia

Biserica Chilii

vedere dinspre Dealul Matau

Hramul: "Schimbarea la faţă".

Situată pe un mic platou, sub vârful Măţău, pe versantul stâng al Râului Târgului, este cea mai "de sus" biserică a oraşului, aflată la circa 900 m altitudine. De aici se deschide o cuprinzătoare perspectivă spre depresiunea subcarpatică şi munţii care o domină net înspre nord; după cum glăsuieşte prisania din pridvor, biserica a fost ctitorita: "în zilele lui Alexandru Ioan Cuza şi mitropolitul Nifon, cu cheltuiala lui Niţa Mărcuşanu cu fiii săi Ion, Gheorghe şi Nicolae şi cu ajutorul celorlalţi enoriaşi din 1864".

În formă de navă, biserica este acoperită cu şiţa şi are o singura turlă de lemn în formă hexagonală.

Altarul, decroşat, semicircular, cu semicupolă, are o fereastră mai mare pe axa bisericii şi una mai mică la proscomidie; pe latura sudică se afla o uşă. Catapeteasma de zid prezintă două registre cu icoane.

Naosul, dreptunghiular, are bolta sferică şi câte o fereastră pe laturele exterioare. Între naos şi pronaos, spaţiul larg este marcat de o arcadă susţinută de stâlpii laterali, dreptunghiulari.

Pronaosul, de forma pătrată, sprijinită de patru arcade care sunt străpunse de grinzi de lemn, are o singură fereastră, pe latura sudică, cu deschidere lagră spre interior, în zidul gros, ca de altfel toate celelalte. Pe peretele vestic este pictat patriarhul Iustinian.

Pridvorul închis, dreptunghiular, este sprijinit pe două coloane frontale cu socluri şi capiteluri pătrate şi pe doi stâlpi cu profil complex, situaţi la colţuri. Având plafonul semicilindric, pridvorul este picat.

Pictura iniţială a fost realizată de Petre Cazan şi Iancu Bălăceanu. Cea actuală datează din 1973-1974 şi a fost făcută de Pantelimon Fleşaru din Suslăneşti, prin grija preotului Petre Bâlea.

Pagina Anterioară