Campulung Muscel's own encyclopedia

Biserica Sf. Nicolae din Valea Româneştilor

(Valea Romanestilor) (Valea Romanestilor) (Valea Romanestilor) (Valea Romanestilor)

Hramul: "Sfântul Nicolae".

Este asezată în centrul satului (aparţinător de Câmpulung), pe versantul drept al văii cu acelaşi nume, în mijlocul unor întinse livezi, la 645 m altitudine. Pisania de deasupra uşii de intrare în biserică (săpată în piatră) ne arată că a fost construită în 1889 de enoriaşi, printre ctitori aflându-se: Nae Moroe, Niţoi Moroe, Simion Tămaş, Neguşi Mărguţ, Isac, Ghinea, etc.

Iniţial a fost acoperită cu siţa, înlocuită în 1920, 1956 şi 1961, iar în 1966 a fost acoperită cu tablă. După cutremurul din 1940, a fost legată cu şină de fier. Atrag atenţia ancadramentele de piatră de Albeşti ale uşii de la intrarea în biserică.

În formă de navă, cu o singură turla pătrată la bază şi hexagonală în rest, având şase ferestre, biserica se află în mijlocul cimitirului.

Altarul, decroşoat, semicircular, cu semicupolă separată de catapetasmă printr-o arcadă, are o fereastră mare pe axa bisericii şi o alata mică la proscomidie. Catapetasma de zid este uşor ondulată, prezentând două registre cu icoane, iar spaţiul celor două uşi este trilobat la partea superioară.

Naosul, puţin mai lat decât restul edificiului, dreptunghiular, cu bolta sferică, are în pereţii laterali două nişe adânci, respectiv câte două ferestre fiecare.

Pronaosul pătrat, cu bolta puţin curbată, cu câte o fereastră spre sud şi spre nord, prezintă pe peretele vestic portretul patriarhului Justinian.

Pictura în frescă, realizată de Petre Cazan, a fost recondiţionată în 1982 de Elvira Nica Dăscălescu şi ucenicii săi. În patrimoniul biserici se află cinci cărti din sec. XIX-lea.

Dintre slujitorii bisericii amintim preoţii: Mihai Ionescu, Ion Negoiescu, Vasile Vorovenci, Ion Iacob, Nicolae Ţintoiu, Aurel Gâlcă şi Ion Rădulescu, iar din 1982 pânp în prezent, preotul Gh. Făgeţeanu.

Clopotul, mutat din turnul clopotniţa în faţa bisericii, unde e fixat pe un schelet metalic, a fost făcut cu cheltuiala lui Ioan Florian în Germania, la 1848 – dovadă că în acest sat a existat o biserică mai veche (despre care se ştie că era din lemn şi era aşezată undeva mai sus, pe deal). De altfel biserica este aşezată în centrul cimitirului, unde se găsesc o serie de cruci vechi de piatră, inscripţionate cu litere chirilice, inclusiv fragmente de cruci, ceea ce sugerează vechimea mormintelor.

Casa parorhială din apropiere a fost construită în 1939.

Pagina Anterioară