Campulung Muscel's own encyclopedia

Biserica Vişoi

Hramuri: "Sfântul Gheorge şi Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel". Monument istoric.

Situată în nord-vestul municipiului, pe o terasă din stânga Râului Târgului, a fost zidită în 1774 de emigranţii din Ardeal.

În formă de cruce, biserica are două turle şi se află în mijlocul cimitirului.

Altarul, semicircular în interior şi pentagonal la exterior, are bolta arcuită în aşa fel încât spre tâmplă devine semicilindrică. Pe axa bisericii se află o fereastră mare, iar la proscomidie, una mica. Catapetasma de zid se remarcă printr-o ornamentaţie rafinată şi prezintă trei registre cu icoane.

Naosul, lărgit prin cele două abside laterale, cu bolţi sferice, are turla deschisa, circulară în interior şi poligonală la exterior, prevăzută cu opt ferestre. Absidele, semicirculare în interior şi poligonale la exterior, prezintă fiecare câte o fereastră, care, ca toate celelalte, se remarcă prin frumoase ancadramente din piatră de Albeşti, scluptată cu gust. Între naos şi pronaos se interpune o arcadă, susţinută de stâlpi laterali.

Pronaosul este compartimentat în două de către o arcadă asemănătoare cu cea amintită înaite. Prima parte, este pătrată, cu bolta sferică, iar pe latura sudică se află o fereastră, în timp ce în partea opusă se găseşte uşa de acces spre turla clopotniţă (scara este adăpostită de o absidiolă), pătrată, cu câte o fereastră pe fiecare latură. Cealaltă parte a pronaosului, asemănătoare cu precedenta, prezintă câte o fereastră pe laturile exterioare.

Pridvorul, adăugat ulterior, este mai îngustat şi puţin mai înalt decât restul edificiului, cu intrare pe latura vestică, uşile fiind flancate de câte o fereastră mică, pătrată, în timp ce latura sudică şi nordică se găseşte pisania din piatră, cu litere chirilice, ce prezintă un frumos chenar şi care glăsuieşte că "... a fost zidită de Gheorghe ierodiaconul, cu soţia sa Ilinca şi cu fiii lor Iorgu, Constantin, Ion şi Gheorghe, dând locul bisericii popa Nicolae ot Târg... în timpul domnitorului Ion Alexandru Ipsilanti, mitropolit fiind chiar Grigore, august 20 leat 1774".

În catagrafia din 1810, sunt consemnaţi preoţii: Ion sin Radu şi Oancea sin Băncilă. Urmează preoţii Ioan Ţuluca şi fiul său, Bucur Ţuluca – cei care au mărit biserica în lungime, făcându-i totodată o turlă şi, respectiv, o absidiolă şi un nou pridvor, fiind pictată din nou (de către Petre Cazan), în stil realist (tablourile în ulei, iar decorurile în tempera).

Apoi, biserica a fost slujită de preoţii Ioan Ioneanu, Isaia Nicolescu (care a fost şi profesor la Liceul de fete), Gh. Popescu, Ioan Duţeanu, Constantin Tarbă, Marian Figură.

Pagina Anterioară