Campulung Muscel's own encyclopedia

Muzeul de Etnografie şi Artă Populară

Muzeul de Etnografie Muzeul de Etnografie Muzeul de Etnografie Muzeul de Etnografie Muzeul de Etnografie Muzeul de Etnografie Muzeul de Etnografie Muzeul de Etnografie Muzeul de Etnografie (interior) Muzeul de Etnografie (interior) Muzeul de Etnografie (interior) Muzeul de Etnografie (interior) Muzeul de Etnografie (interior) Muzeul de Etnografie (interior) Muzeul de Etnografie (interior) Muzeul de Etnografie (interior)

Secţia de etnografie şi artă populară este adapostită într-o clădire declarată monument de arhitectură din sec. al XVIII-lea, construită în stil muscelean, cu parter şi etaj. Clădirea a fost construită în anul 1735 de către tetrilogofătul Ştefănescu, ultimul proprietar fiind avocatul Gheorghe Ştefănescu, de aici şi numele vila "Gică Ştefănescu".

Este cea mai veche construcţie civila din Câmpulung. În anul 1928 a fost restaurată de arhitectul câmpulungean Dumitru Ionescu Berechet, luându-şi doctoratul în arhitectura cu această lucrare, pentru care a primit premiul Salonului Oficial.

Aspectul este de casă tipic musceleană, cu două caturi, cu foişor de lemn, uşor sculptat, ce se termină în arcade ondulate de zidărie, prelungit cu sală în consolă, cu stâlpi şi pălimar din baluştri strunjiţi de lemn, cu profilatură simplă din tencuială la ferestre, cu gârlici, în goluri arcuite sub foişor, şi învelitoare de şiţă.

În anul 1948 clădirea este donată Academiei Române cu scopul de a deveni muzeu, iar în anul 1952 se reorganizează aici Muzeul Oraşenesc Câmpulung având patru colecţii: istorie, ştiinţele naturii, artă populară, artă plastică. Din anul 1977 devine secţia de etnografie şi artă populară având în structura sa: interioare ţaraneşti specifice zonei Muscel, port popular muscelean de o mare diversitate, obiecte caracteristice ocupaţiilor tradiţionale din mediul rural din acest areal geografic, precum şi o bogată colecţie de ceramică.

Pagina Anterioară