Campulung Muscel's own encyclopedia

Casa de Cultură "Tudor Muşatescu"

(Campulung Muscel) (Campulung Muscel) (Campulung Muscel) (Campulung Muscel) (Campulung Muscel) (Campulung Muscel) carte postala din 1910 (Campulung Muscel) carte postala (Campulung Muscel) Casa de Cultura Tudor Musatescu

Este situată în str. Republici nr. 61 şi iniţial a fost sediul Primăriei, după 1968 când s-au desfiinţat raioanele, Primăria se mută în localul fostei Prefecturi. Câţiva ani, aici a fost sediul Unităţii de Securitate. Din 1972 adăposteşte Casa de Cultură "Tudor Muşatescu" şi Biblioteca.

"Hospelul Comunal", proiectat de Constantin N. Simionescu, arhitect al oraşului în perioada 1904-1908, a fost inaugurat în anul 1907. Are plan simetric în formă de U, cu intrare monumentală în axul compoziţiei, continuată de un hol de onoare, cu scări ce se despart după rampa principală în două rampe curbe.

La colţul de nord-vest, avea un foişor-belvedere, inspirat de arhitectura de vilegiatură, preluând şi funcţia de foişor de foc, peste drum aflându-se Cazarma Pompierilor. Stricat de cutremurul din 1940, a fost demolat.

Compoziţia faţadei principale este simetrică, în ax aflându-se un foişor de intrare cu un arc în acoladă frântă, flancat de coloane duble şi o terasă descoperită la etaj. Repertoriul decorativ este inspirat din cel neoromânesc, la exterior, şi eclectic clasicizant, la interior.

Bustul lui Negru Vodă, opera scluptorului Dimitrie Demetrescu-Mirea (n. 1864, Câmpulung - d. 1942 sau octombrie 1943), instalat iniţial pe bulevard, se află în faţa bibliotecii din oraş, mutat aici în 1910. Este reprezentat cu coroana pe cap şi cu barba lungă. Acest monument fusese, de fapt, realizat în anul 1898, fiind iniţial aşezat în capătul sudic al bulevardului.

Pe plăcile care acoperă soclul se află o emoţionantă inscripţie: "Înălţatu-s-au chipul lui Radu Negru Basarab, descălecătorul Ţării Româneşti. Câmpulungul, primul scaun domnesc, salută chipul de bronz al urzitorului Ţării Româneşti. Memoriei Luceafărului Basarabesc, admiratorii gloriei străbune îi închină acest monument".

Biblioteca orăşenească

Biblioteca orăşenească Câmpulung s-a înfiinţat în octombrie 1950. Prin eforturile conjugate ale tuturor factorilor de răspundere, ea s-a dezvoltat an de an. Pentru a putea satisface setea de cultură mereu în creştere a maselor de cititori, biblioteca şi-a îmbogăţit mereu fondul de cărţi, ajungând să numere peste 70.783 volume din care:
8473 ideologice 3439 ştiinţă
37.553 literatură
8.658 literatură pentru copii
2438 tehnică
8.395 diverse
1826 agricole

Pe lângă aceste categorii, biblioteca mai are un număr de 3092 cărţi fond documentar.

Personalul bibliotecii a desfăşurat cu succes şi unele acţiuni de masă, pentru ca mesajul cărţii să ajungă în cât mai multe inimi şi-n tot mai multe case. Astfel, s-au organizat seri literare, montaje muzical-literare, recenzii, seri de poezie, expoziţii de carte, medalioane literare etc.

Pagina Anterioară