Campulung Muscel's own encyclopedia

Tribunalul (Palatul de Justiţie)

din Campulung Muscel din Campulung Muscel din Campulung Muscel din Campulung Muscel din Campulung Muscel din Campulung Muscel (carte postala)

Inaugurat în anul 1907, Tribunalul este singura construcţie din oraş la care arhitectura este de inspiraţie neoclasica.

Palatul clădirii este rigid simetric după o axa perpendiculară pe frontul străzii spre care e orientată faţada principală. Scări ample conduc spre o intrare monumentală, cu patru coloane gigantice ce susţin un antablament sumar sugerat şi frontonul decorat cu altoreliefuri aleogorice în timpan şi cu acrotere la colţuri.

Un mare hol, "sala paşilor pierduţi", distribuie circulaţia pentru întreaga clădire, având o scara în centru şi săli de judecata şi birouri în flancuri. Decoraţiile exterioare, din piatră de Albeşti cioplită, sunt concentrare la faţada principală: avancorpul intrării monumentale, flancat de două nişe din piatră în care este amplasată câte o amforă.

După desfiinţarea judeţelor în 1950, devine tribunal raional, iar în 1968 s-a transformat în tribunal orăsenesc, respectiv municipal în 1995.

Pagina Anterioară