Campulung Muscel's own encyclopedia

Casa de cultură a sindicatelor "C. D. Aricescu"

carte postala din Campulung Muscel 1974

Casa de cultură a sindicatelor a luat fiinţă în anul 1970. Această instituţie culturală este aşezată în centrul oraşului, în faţa fostului local al Sfatului popular raional (astăzi primăria Câmpulung Muscel).

Este o construcţie masivă şi impunătoare. Pe locul unde se află acum casa culturală, a funcţionat în trecut primul teatru popular, înfiinţat de C. D. Aricescu. Acest lucru este atestat de o placă comemorativă aşezată în faţă, la intrarea în casa de cultură, placă ce cuprinde următoarea inscripţie : "Pe acest loc, a fost clădirea în care între anii 1846—1870, prin iniţierea lui C. D. Aricescu, a funcţionat una dintre primele scene din ţară — Teatrul din Câmpulung-Muscel".

Casa de cultură a sinidicatelor este o clădire modernă, care oferă condiţii optime pentru desfăşurarea formelor variate ale muncii culturale. Dispunea de o sală mare de spectacole, cu 500 locuri şi o sală mică pentru conferinţe cu o capacitate de 150 locuri cu încălzire centrală.

Clădirea dispunea de asemenea de următoarele săli pentru activităţi culturale: sală de bibliotecă, sală de lectură, de balet, de pictură, de teatru, cine-foto, săli pentru cursurile tehnice, săli pentru jocuri recreative, biliard, şah, etc.

În cadrul casei de cultură a sindicatelor, se desfăşura o rodnică activitate cultural-artistică. Astfel, în anul 1973, aici au funcţionat o serie de cercuri, exemplu : cercul de radio-amatori, cine-foto, cenaclul plastic. Aici activa de asemenea un cor de cameră, o formaţie de muzică uşoară, una de muzică populară.

În afară de activitatea cultural-educativă desfăşurată cu ajutorul formaţiilor proprii, casa de cultură a sindicatelor s-a preocupat şi a adus în mod regulat în Câmpulung diverse formaţii profesioniste de teatru, de muzică uşoară şi populară, satisfăcând astfel cerinţele de cultură şi recreere ale cetăţenilor oraşului.

Pagina Anterioară