Campulung Muscel's own encyclopedia

Cadrul natural al localităţii Cetăţeni:

Comuna Cetăţeni este aşezată pe cursul superior al râului Dâmboviţa într-o pitorească zonă subcarpatică dominată de microrelieful carstic înscris în aria monumentelor naturale protejate.

Legăturile cu cele mai importante centre urbane, Câmpulung, 25 km şi Târgovişte 45 km sunt asigurate de D.N. 72 A ce traversează localitatea de la nord la sud pe o lungime de 7 km.

Versanţii ce se înalţă în stânga şi dreapta Dâmboviţei sunt presăraţi cu gospodării frumoase, grădini îngrijite şi pâlcuri de pădure îmbinate armonios care oferă imaginea unei superbe zone turistice.

Condiţiile naturale favorabile au oferit strămoşilor noştri posibilitatea dezvoltării unei înfloritoare civilizaţii neolitice precum şi o puternică aşezare dacică. Continuitatea de vieţuire pe aceste locuri este demonstrată de construirea peste ruinele cetăţii dacice a celei mai vechi cetăţii din piatră de la sud de carpaţi, datată în secolul XIII. Nu întâmplătir locuitorii comunei Cetăţeni se consideră urmaşii apărătorilor bătrânului Burebista şi legendarului Negru Vodă.

Documentar, localitatea Cetăţeni este atestată pentru prima dată de un document din 25 aprilie 1548. Fiind situată pe vechiul drum comercial ce a legat Ţara Românească de Braşov prin culoarul Rucăr-Bran, aşzarea a fost martora unor mari evenimente ale istoriei neamului românesc.

Este suficient de amintit că Mihai Viteazul a şteptat trupele ardelene în 1595 pe înălţimile cetăţii lui Negru Vodă, iar Tudor Vladimirescu şi-a petrecut ultima noapte din viaţă, înainte de a fi asasinat de eterişti, la Cârciuma de Piatră din Lăicăi.

Date demografice şi statistice

Localitatea Cetăţeni are o populaţie de 3116 locuitori repartizată pe sate după cum urmează:

Cetăţeni 52%,

Valea Cetăţuia 26%,

Lăicăi 22%.

La recensământul din 2002 populaţia comunei Cetăţeni era de 3041 locuitori ( Femei 1582 / Bărbaţi 1459), cu o densitate a locuitorilor de 89,5 locuitori /kmp. Majoritatea populaţiei (50,5 %) locuieşte in satul reşedinţa de comuna, Cetăţeni. In prezent in Comuna Cetăţeni sunt 1151 de gospodarii individuale cu următoarea repartizare pe sate: Cetateni-600, Lăicăi- 360, Valea Cetatuia-131.

Numărul populaţiei tinere (0-14 ani) este mai mare decât numărul populaţiei vârstnice (60 de ani si peste), aspect ce contrabalansează procesul de îmbătrânire. Deşi sporul natural este pozitiv, procentul (2,2 %) este prea mic pentru a considera o creştere viitoare a populaţiei pe baza acestuia.

Datorita capacităţii reduse a localităţii de a absoarbe forţa de munca, se estimează un sold negativ al schimbărilor de reşedinţa.

La recensământul din 2002 populaţia activa a comunei era de 1530 persoane (50,4 % din total), iar populaţia activa ocupata era de 300 persoane ( 20 % din populaţia activa).In 1992 populaţia activa cuprindea 1120 persoane, iar cea ocupata 1012 persoane. Numărul populaţiei active ocupate a scăzut deci dramatic, iar 1000 persoane nu sunt în evidenţele AJOFM cu toate că nu au un loc de muncă însă se găsesc în această situaţie de mai mult de 2 ani O parte din populaţia activă a localităţii lucrează în oraşele apropiate (Târgovişte, Câmpulung). Mare parte din populaţia activă lucrează în gospodăriile proprii. Nr. total de salariaţi în sector industrial - 200. în sectorul bugetar -100.

Numărul şomerilor este de aproximativ 160 (aflaţi în Evidenţele AJOFM). Rata şomajului raportata la numărul populaţiei totale este de 5%. Majoritatea şomerilor provin din rândul salariaţilor de la ARO S.A

Numărul populaţiei inactive este 1511. Jumătate din numărul populaţiei inactive este constituita din elevi, studenţi si pensionari, restul populaţiei încadrându-se in alte situaţii. Numărul pensionarilor este uşor mai mare decât cel al elevilor si studenţilor, ceea ce duce la accentuare procesului de îmbătrânire a populaţiei; de asemenea, numărul mare ai populaţiei inactive creează presiune sociala si economica asupra populaţiei active.

Nivelul de pregătire a populaţiei comunei este destul de scăzut, ponderea cea mai mare având-o persoanele care au ca pregătire gimnaziul (978) si cei care au absolvit doar scoală primara (876). Imposibilitatea comunei de a asigura o şcolarizare a populaţiei tinere la un nivel mai ridicat si cat mai apropiat de posibilităţile si cerinţele socio-economice duce la deplasarea tot mai mare spre şcolile din mediul urban a populaţiei tinere, implicit la accentuarea îmbătrânirii populaţiei.

Probleme sociale sunt prezente în comunitatea romilor din satul Valea Cetăţuii, care beneficiază in proporţie de peste 90% de prevederile Legii 416/2001 (venit minim garantat).

Domeniile economice si sociale cu implicaţii profunde asupra standardului de viata al locuitorilor comunei sunt foarte slab reprezentate in structura populaţiei atât după statutul profesional cat si după ramurile economice.

Pagina Anterioară