Campulung Muscel's own encyclopedia

Cadrul natural al localității Rucăr

Rucăr este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Rucăr (reședința) și Sătic. Comuna are 6. Se află la confluența dintre Râușor și Dâmbovița.

Se învecinează cu județul Brașov la nord, cu comuna Nucșoara, comuna Lerești și cu comuna Valea Mare-Pravăț la vest, cu comuna Dragoslavele la sud iar cu comuna Dâmbovicioara la est.

Localitatea Rucăr (cod poștal 117630) are cam 6000 de locuitori și are urme adânci în istoria acelor locuri. Iar toponimia locală este plină de semnificații.

Relieful

Comuna Rucăr este situată la contactul a cinci unități de relief, Munții Iezer-Păpușa, Munții Făgăraș, Munții Piatra Craiului, Munții Leaota și Culoarul Bran - Rucăr - Dragoslavele. La contactul dintre culmile vestice ale Munților Iezer - Păpușa și Culoarul Bran - Rucăr - Dragoslavele s-a dezvoltat, depresiunea tectono erozivă Rucăr, care este străbătută de Râușor și afluenții săi, și de Roghina. Culmile aflate pe teritoriul comunei Rucăr sunt: Depresiunile și micro depresiunile aflate pe culoare de văi în comuna Rucăr sunt: - Depresiunea Rucăr pe Dâmbovița. - Depresiunea Sătic cu doua bazinete depresionare, pe Dâmbovița. - Depresiunea Râușor pe valea omonimă.

Hidrografia

Rețeaua hidrografică aferentă comunei Rucăr este variată. Toate râuile sunt tributare Dâmboviței sau Râușorului, care se varsă la Rucăr în Dâmbovița. Râușor ul izvorăște de sub vârful Păpușa are o lungime de 16 km și în cursul său străbate depresiuena Râușor situtată între văile Strâmbului și Oarzănii, iar râurile ce le străbat sunt afluenți de dreapta ai Râușorului.

Afluenții de dreapta ai Râușorului sunt: Valea Bugheanului = 1,700km lungime; Pârâul Râului 3,325 km lungime; Valea Mâra 2,750 km; Valea Strâbului 2,800km; Valea Porcului 2,925 km; Valea Râsului 1,925 km; Cârmăzanul 1,175 km; Cârmăzănelul 2,125 km Frăsinetul 1,125 km;

hidrografie rucar

Valea lui Maldăr 4,025 km care împreună cu afluenții săi Valea lupilor și Valea Iezerului însumează 8,575 km Valea lui Andreiaș 3,525 km; Valea Dăii 475 m; Podișorul 1,425 km.

Pe partea stângă Valea Purcărețului 1,350 km; Valea Zârnii 700 m ; Valea Lupului 1,250 km; Valea Negrilor 1,750km; Valea Dârstei 1,225km; Valea Mătușii 1,000km; Valea Preotului 2,375km; ea are ca afluenți Valea Pițigăii și Valea Pleșii; Valea Poenii 725 m; Valea la Topile 1,075km. (Mihai Dumitrescu 1998 Bazinul Râușorului Studiu geografic complex, lucrare de licență)


relief rucar

Demografie

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Rucăr se ridică la 5.752 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 6.207 locuitori.

Majoritatea locuitorilor sunt români (96,09%).

Pentru 2,83% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (89,2%).

Dar există și minorități de creștini după evanghelie (5,18%) și evanghelici (2,31%). Pentru 2,83% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională


Începând cu data de 16 iulie 1973 satul Rucăr (Argeș), alături de alte 13 localități, se declară, experimental, sat de interes turistic denumit "sat turistic".

Zona este extrem de atractivă pentru investitorii în domeniul turismului. Poluarea aproape inexistentă. Potenţial turistic vast. Peşteri şi alte fenomene carstice. Trasee de munte. Mâncare eco. Structuri de primire turistică. Tradiţii obiceiuri şi ocupaţii străvechi. O poziţie geografică deosebită, oameni ospitalieri, harnici şi gospodari. În aceste localităţi au fost descoperite urme materiale care atestă prezenţa omului încă din epoca bronzului. Castrul roman de la Scărişoara aflat pe LIMES TRANSALUTANUS şi existenţa unui drum foarte vechi care făcea legătura între Transilvania şi teritoriile locuite de strămoşii poporului nostru de la sud de Carpaţi, au fost deja confirmate de cercetările istorice.
Sursa text: wikipedia.orgPagina Anterioară