Campulung Muscel's own encyclopedia

Așezarea geografică a localității Bughea de Jos:

Bughea de Jos este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată numai din satul de reședință cu același nume.

Așezare

Distanța față de reședința județului: 60 km.

Suprafață: 24,1 km2.

Populație: 2.862 locuitori [1.429 M + 1.433 F] (2011).

Comuna se află în nord-estul județului, pe malurile râului Bughea. Este străbătută de șoseaua județeană DJ732C, care o leagă spre est de Câmpulung (unde se termină în DN73) și spre sud-vest de Godeni (unde se intersectează cu DN73C) și Schitu Golești (unde se termină în DN73), la nord se învecinează cu comunele Bughea de Sus si Albestii de Muscel..

Comuna Bughea de Jos este situată în nordul județului Argeș, în zona subcarpatica a Carpaților Meridionali, pe malul stâng al Râului Bughea și interfluviul Bughea–Bratia. Situată la 45,27 grade latitudine nordica și 25 grade longitudine estică, dominată ca altitudine de Dealul Ciocanu (886m) comuna se afla într-o zonă de climă temperat–continentală cu influențe depresionare, cu valori anuale ale temperaturii aerului între -20 grade C și + 33 grade C.

Bughea de Jos harta si stema

Comuna Bughea de Jos este compusa din satul Bughea de Jos și catunul Valea Macelarului situat pe malul stâng al Râului Bratia.

Solurile: Învelisul de sol, rezultat al factorilor fizico-geografici se prezinta destul de divers, dar se remarca la nivel general influenta deosebita a rocii reliefului si a argilei.Solurile se împart în mai multe unitati zonale si intrazonale care constituie potentialul pedologic valorificat ca baza de dezvoltare a biocenzonelor si a diverselor culturi în raport cu conditiile mediului înconjurator. Distingem urmatoarele tipuri de soluri: soluri brune argiloiluvionale, soluri brun-luvice, regosoluri, erodisoluri, soluri catazonale.

Vegetația: se încadreaza în mare parte în dealuri acoperite cu paduri de fo-ioase si rasinoase si flora ierboasa corespunzatoare, fânete si livezi.

Fauna: comunei este caracteristica zonelor de deal, dintre cele mai raspândite mamifere amintim iepurele , vulpea, lupul, ursul.

Demografie

Demografie Bughea de Jos

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Bughea de Jos se ridică la 2.862 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.989 de locuitori.

Majoritatea locuitorilor sunt români (85,57%), cu o minoritate de romi (12,09%). Pentru 2,27% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (93,99%), cu o minoritate de creștini după evanghelie (2,24%). Pentru 2,27% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.Pagina Anterioară