Campulung Muscel's own encyclopedia

Așezarea geografică a localității Bughea de Sus:

Bughea de Sus este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată numai din satul de reședință.

Așezare

Distanța față de reședința județului: 59 km.

Suprafață: 33,2 km2.

Populație: 2.997 locuitori [1.478 M + 1.519 F] (2011).

Comuna se află în nord-estul județului, pe malurile râului Bughea, la nord-vest de municipiul Câmpulung. Este străbătută de șoseaua județeană DJ735, care o leagă spre nord-vest de Albeștii de Muscel și spre est de Câmpulung (unde se termină în DN73).

Comuna Bughea de Sus, provenind din comuna Albeştii de Muscel, a fost recent reînfiinţată prin Legea 84/2004 apărută în Monitorul oficial nr. 310/2004. Comuna are o suprafaţă de 3316 ha; intravilan: 491 ha; extravilan: 2825 ha; populaţia: 2847 locuitori; gospodării: 847; locuinţe: 1010. Comună înfrăţită cu localitatea Soveria Manelli [Italia].

Comuna Bughea de Sus este așezată pe văile Bughea, Bughița, Măgura, Valea Tolii și Valea Rece și pe dealurile Gruiului, care sunt de fapt o prelungire a platoului cu același nume și a Malinunului, care se găsește dincolo de apă. Aceste văi formează o depresiune paralelă cu Valea Brătia și Valea Târgului pe unde curg ape cu același nume și ale căror izvoare se pierd în inima munților ce sălăjuiesc din trei părți orașul Câmpulung Muscel și împrejurimile sale. Apa Bughii izvorăște din văile Zănoaga, Dragoșul, Valea Ursului și Strâmba, de la poalele Boldului, care împreună cu Muntele Portaresa fac parte din masivul Iezerului.

Existența pădurilor de tot felul, a Râului Bughea cu apă limpede și rece, lipsa curenților și a umidității excesive izvoarele cu apă cloro-iodo-sulfuroase bune pentru tratamentul afecțiunilor gastro-intestinale și reumatice, fac din comuna Bughea de Sus un minunat loc pentru recreere, o stație ce poate rivaliza cu cele mai pitorești locuri din țara noastră.

Solurile: Învelisul de sol, rezultat al factorilor fizico-geografici se prezinta destul de divers, dar se remarca la nivel general influenta deosebita a rocii reliefului si a argilei. Solurile se împart în mai multe unitati zonale si intrazonale care constituie potentialul pedologic valorificat ca baza de dezvoltare a biocenzonelor si a diverselor culturi în raport cu conditiile mediului înconjurator. Distingem urmatoarele tipuri de soluri: soluri brune argiloiluvionale, soluri brun-luvice, regosoluri, erodisoluri, soluri catazonale.

Vegetația: se încadreaza în mare parte în dealuri acoperite cu paduri de foioase si rasinoase si flora ierboasa corespunzatoare, fânete si livezi.

Fauna: comunei este caracteristica zonelor de deal, dintre cele mai raspândite mamifere amintim iepurele , vulpea, lupul, ursul.

Demografie

Demografie Bughea de Sus

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Bughea de Sus se ridică la 2.997 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.845 de locuitori.

Majoritatea locuitorilor sunt români (66,37%), cu o minoritate de romi (30,13%). Pentru 3,44% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.[2] Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (95,13%). Pentru 3,5% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.Pagina Anterioară