Campulung Muscel's own encyclopedia

Istoria localității Bughea de Sus:

ATESTARE DOCUMENTARĂ:

Bugheni (probabil, Bughea) - 1549 [7057] martie 5 (DIR, XVI, B, ŢR, voi. II, doc. 413). Aşezarea este atestată documentar iniţial în hrisovul emis de cancelaria domnească a voievodului Mircea Ciobanul la 5 martie 1549, prin care se confirmă comisului Badea şi fratelui său, Vlaicu, proprietatea asupra unei "ocine", pentru care primise în schimb în perioada domniei lui Neagoe Basarab [1512-1521], "o parte din Bugheni".

Harta Bughea de Sus

La sfârșitul secolului al XIX-lea:

La sfârșitul secolului al XIX-lea, actualul sat era o parte a mahalalei Bughea a Câmpulungului. În 1931, o parte din această mahala a fost desprinsă administrativ, formând comuna Bughea de Sus.

În 1950, comuna a fost transferată raionului Muscel din regiunea Argeș. În 1968, a trecut la județul Argeș, dar a fost desființată, satul ei trecând la comuna Albeștii de Muscel. Ea a fost reînființată în 2004.

Activitati specifice zonei:

Principalele activități din comună sunt:
- Creșterea animalelor
- Agricultură
- Preluicrarea și exploatarea materialului lemnos
- Prelucrarea argilei
- Confecționarea măturilor și coșurilor din nuiele, precum și a cozilor pentru unelte
- Colectarea și prelucrarea fructelor de pădure

Obiective turistice:

Datorită așezării sale geografice comuna Bughea de Sus, precum și stațiunii care îi poartă numele este căutată și pentru climă, odihnă și tratament. La marginea comunei, la poalele munților deja și-au făcut apariția mici pensiuni și cabane de odihnă - Pensiunea Rebeca, Pensiunea Casa Bela
- Muntele Iezer-Păpuşa
- Complex balnear Măgura (izvoare iodo-doro-sulfuroase)

Evenimente locale:

Ziua comunei Bughea de Sus - în prima duminică de după 21 mai.Pagina Anterioară