Campulung Muscel's own encyclopedia

Râul Târgului

in amunte de podul Bailor in amunte de podul Bailor in aval de podul Bailor in Campulung Muscel cu Manastirea Negru Voda in fundal Targului Confluenta Bratiei cu Raul Targului

Râul Târgului este un râu care curge în judeţul Argeş, România. Îşi are izvorul în Munţii Iezer-Păpuşa, curge prin municipiul Câmpulung Muscel şi se varsă în râul Râul Doamnei în apropiere de Colibaşi. Râul Târgului se formează din două braţe: Cuca şi Bătrâna.

Râul Târgului traversează municipiul Câmpulung Muscel pe o lungime de cca. 7,5 km. Pe sectorul de râu regularizat, cu o lungime de 2,4 km, se constată un dezechilibru major al nivelului talvegului, respectiv o coborâre accentuată a acestuia, iar, ca urmare, fenomenele de eroziune a malurilor au crescut în amploare. Mai multe obiective economice şi sociale sunt în pericol de a fi afectate.

Spre deosebire de traseul net al celor două mari văi marginale dinspre vest şi nord-est, apele sudice ale masivului Iezer - Păpuşa — deşi tributare în final unui singur trunchi colector (Râul Târgului) — rămân, în cuprinsul zonei de munte, risipite în cinci fascicule bine individualizate: Râuşorul Bratiei, Bratia cu Brătioara, Râul Târgului, Argeşelul (practic, un simplu fir complet lipsit de afluenţi) şi, singura ne-tributară Râului Târgului, Râuşorul Dîmboviţei.

Cu excepţia ansamblului Râuşor-Bratia (cu izvoarele pornind numai cu puţin deasupra pădurilor), toate celelalte văi au obârşii puternic glaciare sau glacio-nivale. Fiind cea mai importantă apă a acestui versant — prin poziţia sa centrală, înălţime a zonei de obârşie, suprafaţă şi adâncime a bazinului, Râul Târgului merită, în cele ce urmează, câteva precizări suplimentare.

Izvorând în două ramuri, ambele repede şi puternic adâncite: Bătrâna (vest) şi Cuca (est), valea care ia naştere în punctul de confluenţă de la "Între Văi" (altitudine de 935 m) este inferioară cu 1200 m şeilor de pornire din creasta principală. Păstrând de aici mai departe un traseu aproape rectiliniu (de la nord spre sud), Râul Târgului nu va mai primi, cu excepţia Râuşorului, decât afluenţi cu totul neînsemnaţi. Zona înaltă a văilor ce-i dau naştere egalează — cu precădere prin văile Iezerului Mic şi Mare - toată măreţia circurilor de pe versantul Dâmboviţean.

Spre deosebire însă de acestea, treptele superioare ale Iezerului beneficiază de avantajul unui teren mai puţin înclinat şi care a permis formarea — rară în masiv — a unor văi glaciare dezvoltate în lung. În cuprinsul lor se găseşte cel mai mare lac glaciar din masiv: l. Iezer, cca 2135 m altitudine.

Pe măsură ce privim amfiteatrul de ape al Râului Târgului de la vest către est, căldările scad continuu ca extindere în plan şi ca sălbăticie a reliefului - ele reducându-se, în bazinul văii Cuca, la simple nişe izolate sub linia înaltă a vârfurilor Frăcea şi Tambura. Zona de izvoare a văii Râuşorului adăposteşte, la rândul ei, un sector glaciar bogat compartimentat în trepte, praguri şi căldări laterale.

Toate văile ce brăzdează masivul Iezer-Păpuşa sunt puternic marcate de prezenţa omului, ele fiind presărate — de-a lungul drumurilor forestiere ce le însoţesc pe mari distanţe — de numeroase puncte locuite tot timpul anului. Zona lor mijlocie — în genere de la capătul acestor drumuri şi până deasupra pădurilor — este aproape întotdeauna inaccesibilă, majoritatea căilor de parcurgere abătându-se invariabil pe coastele sau culmile învecinate pentru a răzbate la gol şi, mai departe, spre interiorul masivului.

Barajul Râuşor se află situat pe Râul Târgului, la o distanţă de 7,5 km de satul Lereşti şi 14 km de oraşul Câmpulung.

Pagina Anterioară