Comunicat Registrul Agricol

COMUNICAT

Potrivit Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, ministrului finantelor publice si al presedintelui Institutului National de Statistica, nr. 734 din 29.04.2015, urmatoarele categorii:

Continue reading

Povestea casei cu cruce din Campulung

Povestea Casei cu cruce din Câmpulung-Muscel

Călătorul care străbate la pas Bulevardul Negru Vodă din Câmpulung, fosta Uliță Mare a Târgului, venind dinspre biserica Domnească și îndreptându-se spre Bărăție, poate remarca vizavi de Hotelul Regal o veche clădire ce are încastrată în fațada ei principală o Cruce de piatră frumos lucrată. Deși se află în centrul istoric al orașului, acest monument nu se bucură de prea multă atenție din partea celor ce se perindă zilnic prin fața lui. Mai curioși par a fi turiștii care, surprinși de o asemenea prezență insolită, zăbovesc puțin în fața Crucii pentru a se imortaliza într-o fotografie și pentru a-și pune câteva întrebări privitoare la taina semnelor săpate în piatră.

Continue reading

Taxa salubritate

Comunicat

Aducem la cunostiinta contribuabililor care beneficiaza de Serviciul local de salubritate al Municipiului Campulung ca prin HCL nr. 98/28.12.2017 s-a instituit taxa speciala de colectare, transport si depozitare gunoi menajer , taxa ce se incaseaza incepind cu 01.02.2017, la casieria institutiei noastre.
Nivelul taxei speciale de colectare, transport si depozitare gunoi menajer este de 7.50 lei/luna/persoana, iar platitori sunt persoanele fizice care detin locuinte/case de vacanta in Campulung si beneficiaza de serviciul de colectare, transport si depozitare, care au avut sau nu incheiat un contract de prestari servicii cu SC Financiar Urban SRL .
Taxa speciala de colectare ,transport si depozitare gunoi menajer , se instituie incepind cu data de 01.01.2017 in baza declaratiei de impunere depusa de contribuabil pina in data de 31.03.2017.
In cazul nedepunerii declaratiei de impunere obligatia de plata a taxei va fi stabilita din oficiu.
Taxa speciala de colectare, transport si depozitare gunoi menajer se plateste trimestrial astfel:

  • pentru trimestrul I – termen de plata 31.03.2017;
  • pentru trimestrul II – termen de plata 30.06.2017;
  • pentru trimestrul III – termen de plata 30.09.2017;
  • pentru trimestrul IV – termen de plata 20.12.2017;

Continue reading

Lucrari de reparatii la Campulung

ANUNȚ

Primaria Municipiului Câmpulung intenționează să execute lucrări de reparații curente la o serie de imobile și apartamente pe care le are în proprietate. Potențialii ofertanți pot depune oferta de preț până la data de 17.01.2017 ora 15.00 oferta trebuie întocmita pentru toate imobilele/apartamentele. Vizitarea amplasamentelor este obligatorie și se va face în data de 16.01.2017 ora 10.00.
Persoană de contact – Chirvasiu Cristina – tel. 0248 511034.

Ofertele se vor transmite pe fax la nr. 0248511036 sau pe e-mail la adresa investitii_pmc@yahoo.com sau se pot depune la registratura unității. Operatorul economic ofertant trebuie să posede un certificat digital valid care să ateste înregistrarea în Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP). Finalizarea achiziției se va face prin cumparare directa din Catalogul Electronic SEAP de pe www.e-licitatie.ro.