Comunicat Registrul Agricol

COMUNICAT

Potrivit Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, ministrului finantelor publice si al presedintelui Institutului National de Statistica, nr. 734 din 29.04.2015, urmatoarele categorii:

Continue reading

Povestea casei cu cruce din Campulung

Povestea Casei cu cruce din Câmpulung-Muscel

Călătorul care străbate la pas Bulevardul Negru Vodă din Câmpulung, fosta Uliță Mare a Târgului, venind dinspre biserica Domnească și îndreptându-se spre Bărăție, poate remarca vizavi de Hotelul Regal o veche clădire ce are încastrată în fațada ei principală o Cruce de piatră frumos lucrată. Deși se află în centrul istoric al orașului, acest monument nu se bucură de prea multă atenție din partea celor ce se perindă zilnic prin fața lui. Mai curioși par a fi turiștii care, surprinși de o asemenea prezență insolită, zăbovesc puțin în fața Crucii pentru a se imortaliza într-o fotografie și pentru a-și pune câteva întrebări privitoare la taina semnelor săpate în piatră.

Continue reading

How to use MSCONFIG

System Startup

Built into Windows is a special tool called the “Microsoft System Configuration Utility” or simply “MSCONFIG.” Designed to help you troubleshoot problems with your computer, MSCONFIG can also be used to ensure that your computer boots faster and crashes less.

To get to it you need to click Start > Run > msconfig

Most people know that the more programs you have running on your computer at once, the more likely it is that your computer will either run slowly or even crash. What most people don’t know is that every time you boot your computer a whole mess of “hidden” programs load in the background. Some of these hidden programs are essential, but most aren’t. Turning off some of these hidden programs can significantly increase your computer’s performance and reliability.

Connect to network without password

Windows 7 Networking

Open your registry editor. Start > Run > regedit

If you’ve actually opened your registry editor, please navigate as follows:

HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > ControlSet001 > Control > Lsa

Find the registry key labeled “LimitBlankPasswordUse” and change the value from 1 to 0.

Registry Edit

Then you’ll need to repeat the above steps using the following registry path as well:

HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control > Lsa

Again, change the registry key “LimitBlankPasswordUse” from 1 to 0.

That it, we’re all done. Now make sure that this computer’s user account doesn’t have a password set (Control Panel > User Accounts > Remove your password).

How to back up and restore the registry in Windows 7

Windows 7 Registry

Back up the registry

 1. Click Start, type regedit.exe in the search box, and then press Enter. If you’re prompted for an administrator password or confirmation, type the password or provide confirmation.
 2. In Registry Editor, locate and click the registry key or subkey that you want to back up.
 3. Click File > Export.
 4. In the Export Registry File dialog box, select the location where you want to save the backup copy to, and then type a name for the backup file in the File name field.
 5. Click Save.

Restore the registry

 1. Click Start, type regedit.exe in the search box, and then press Enter. If you’re prompted for an administrator password or confirmation, type the password or provide confirmation.
 2. In Registry Editor, click File > Import.
 3. In the Import Registry File box, select the location where you saved the backup copy to, click to select the backup file, and then click Open.

Taxa salubritate

Comunicat

Aducem la cunostiinta contribuabililor care beneficiaza de Serviciul local de salubritate al Municipiului Campulung ca prin HCL nr. 98/28.12.2017 s-a instituit taxa speciala de colectare, transport si depozitare gunoi menajer , taxa ce se incaseaza incepind cu 01.02.2017, la casieria institutiei noastre.
Nivelul taxei speciale de colectare, transport si depozitare gunoi menajer este de 7.50 lei/luna/persoana, iar platitori sunt persoanele fizice care detin locuinte/case de vacanta in Campulung si beneficiaza de serviciul de colectare, transport si depozitare, care au avut sau nu incheiat un contract de prestari servicii cu SC Financiar Urban SRL .
Taxa speciala de colectare ,transport si depozitare gunoi menajer , se instituie incepind cu data de 01.01.2017 in baza declaratiei de impunere depusa de contribuabil pina in data de 31.03.2017.
In cazul nedepunerii declaratiei de impunere obligatia de plata a taxei va fi stabilita din oficiu.
Taxa speciala de colectare, transport si depozitare gunoi menajer se plateste trimestrial astfel:

 • pentru trimestrul I – termen de plata 31.03.2017;
 • pentru trimestrul II – termen de plata 30.06.2017;
 • pentru trimestrul III – termen de plata 30.09.2017;
 • pentru trimestrul IV – termen de plata 20.12.2017;

Continue reading