Lucrari de reparatii la Campulung

ANUNȚ

Primaria Municipiului Câmpulung intenționează să execute lucrări de reparații curente la o serie de imobile și apartamente pe care le are în proprietate. Potențialii ofertanți pot depune oferta de preț până la data de 17.01.2017 ora 15.00 oferta trebuie întocmita pentru toate imobilele/apartamentele. Vizitarea amplasamentelor este obligatorie și se va face în data de 16.01.2017 ora 10.00.
Persoană de contact – Chirvasiu Cristina – tel. 0248 511034.

Ofertele se vor transmite pe fax la nr. 0248511036 sau pe e-mail la adresa investitii_pmc@yahoo.com sau se pot depune la registratura unității. Operatorul economic ofertant trebuie să posede un certificat digital valid care să ateste înregistrarea în Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP). Finalizarea achiziției se va face prin cumparare directa din Catalogul Electronic SEAP de pe www.e-licitatie.ro.