Comunicat Registrul Agricol

COMUNICAT

Potrivit Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, ministrului finantelor publice si al presedintelui Institutului National de Statistica, nr. 734 din 29.04.2015, urmatoarele categorii:

  • persoane fizice cu domiciliul fiscal în Campulung;
  • persoane fizice cu domiciliul fiscal în alte localitati, care detin pe raza municipiului Campulung bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, precum terenuri agricole (inclusiv gradini din intravilan, pomi fructiferi, vita-de vie etc.) sau silvice, animale domestice si/sau animale salbatice crescute în captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, iepuri, animale de blana, pasari, familii de albine etc.), utilaje si instalatii pentru agricultura si silvicultura, constructii etc.;
  • persoanele juridice cu domiciliul fiscal în Campulung (societati comerciale, societati/asociatii agricole, unitati de învatamant, sanatate, culte, industrie, transport, constructii, administratie publica etc., cu exceptia unitatilor apartinand Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei si Serviciul Roman de Informatii);
  • persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localitati, care detin pe raza municipiului Campulung bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, precum terenuri agricole (inclusiv gradini din intravilan, pomi fructiferi, vita-de vie etc.) sau silvice, animale domestice si/sau animale salbatice crescute în captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, iepuri, animale de blana, pasari, familii de albine etc.), utilaje si instalatii pentru agricultura si silvicultura, constructii etc., au obligatia de a declara pentru înscrierea în Registrul Agricol al Municipiului Campulung, datele privind suprafetele de terenuri agricole (inclusiv gradini familiale), utilajele agricole, animalele, pasarile, familiile de albine, pomii fructiferi si constructiile pe care le exploateaza sau le detin în proprietate, pe raza Municipiului Campulung, la urmatoarele termene:
  • 5 ianuarie-1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat în proprietate si cel pe care îl utilizeaza, cladirile cu destinatia de locuinta, constructiile-anexe si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente la persoanele fizice/juridice la începutul fiecarui an, precum si modificarile intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri;
  • 1- 31 mai, pentru datele privind modul de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numarul pomilor în anul agricol respectiv.
    Înscrierea datelor în registrul agricol se va face pe baza declaratiei date pe propria raspundere de capul gospodariei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei, prin vizitarea persoanelor fizice de catre persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol sau la primarie.

Înscrierea în registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si a schimbarii categoriei de folosinta se poate face numai pe baza de documente, anexate la declaratie.

Potrivit art. 20 alin.(1) din O.G. nr. 28/27.08.2008, nedeclararea datelor care fac obiectul registrului agricol, declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amenda de la 300 lei la 1.500 lei.

Avand în vedere cele aratate mai sus, persoanele fizice (inclusiv persoanele care locuiesc în zonele de blocuri) si juridice (societati comerciale, societati/asociatii agricole etc.) detinatoare de terenuri, animale sau alte bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, au obligatia sa declare datele mai sus mentionate, în vederea înscrierii în Registrul Agricol al Municipiului Campulung.

Drept urmare, persoanele fizice si juridice, din categoriile mentionate mai sus, care nu au declarat datele pentru registrul agricol pentru anul în curs si cele care nu au fost gasite la domiciliu, sa se prezinte de urgenta la sediul Primariei Municipiului Campulung, din Str. Negru Voda nr. 127, Serviciul Juridic, Administratie Publica, Compartimentul Agricultura (camera 30, la parter), începand cu data de 16.01.2017, între orele 8,30 – 13,30, în vederea declararii datelor mai sus mentionate.