Cercul de arte plastice “A. Donici”

Cercul de arte plastice “A. Donici”


În anul 2009 și-a reluat activitatea Cercul de picură “A. Donici” care are în componența sa elevi, tineri și alte categorii de vârstă, doritori și aspiranți spre a deveni membrii activi ai Cenaclului plastic “I. D. Negulici”.

A. Donici

Alexandru  Donici

Cel care a reînviat activitatea acestui cerc, și se ocupă cu pasiune de membrii acestuia este omnul Liviu Florian Cioacă, managerul Casei de Cultură “Tudor Mușatescu”.

În cadrul anumitor activități ale Casei de cultură, membrii cercului  organizează expoziții diverse cu lucrări executate după o anumită tematică.Cursurile se împart pe trei trimestre și fiecare trimestru cuprinde cel puțin zece ședințe.

Orarul este stabilit în funcție de opțiunile cursanților iar înscrierile se fac la sediul Casei de cultură. Cursurile sunt structurate pe mai multe direcții ale artelor vizuale. Pentru începători se predau noțiuni generale de tehnică și aplicarea desenului, pe o structură compusă din mai multe domenii cum ar fi: noțiuni de matematică, fizică, logică, desen tehnic, etc.

Cursul de pictură are în vedere diferite tehnici de lucru: acuarelă, ulei, acrilic, etc. Se pune accent pe însușirea elementelor necesare de construcție a peisajului, naturii statice, compoziției, portretului și a picturii iconografice, astfel ca fiecare lucrare ce este aleasă a fi executata să conțină toate elementele ce se impun în abordarea tehnicii și manierei respective.

Frecventarea acestui cerc timp de trei ani duce la eliberarea unei diplome de specialitate în urma unui examen, sau a unei adeverințe pentru perioada frecventată.